โคห์เลอร์ร่วมบริจาคสุขภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โคห์เลอร์ร่วมบริจาคสุขภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Mr.Tan Teik Sing - Head of Human Resources และ คุณธนภูมิ มะลิสุวรรณ - Head of Marketing เป็นตัวแทน บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริจาคสุขภัณฑ์เพื่อทำ "สุขาลอยน้ำ" ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2204-6222