อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ:รุ่นคาปรี
K-17052X
ที่ใส่สบู่
K-17053X
ที่ใส่กระดาษชำระ
K-17054X
ชั้นวางของ
K-17055X
ราวแขวนผ้าเดี่ยว
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2204-6222