บ.โคห์เลอร์เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ To Be Number 1
ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง  บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการต่อต้านยาเสพย์ติดดีเด่นในโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองโดยผู้นำเสนอโครงการมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.คุณจริยาภรณ์  งอมสระคู สังกัด     ER/HR
2.คุณศิริโสพิศ  มานะการ    สังกัด     ER/HR
3.คุณกาญจนา  ทองแตง     สังกัด     Domestic Warehouse/Logistic & Warehouse
4.คุณวันวิสา  อินทับทัน       สังกัด     Training/HR
 
ทีมทูบีนัมเบอร์วัน จากบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2555 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ณ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  และ จากการแข่งขันครั้งนี้ทีมตัวแทนของบริษัทฯสามารถนำเสนอและตอบคำถามคณะ กรรมการได้อย่างน่าประทับใจ จนได้รับรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบ  ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
 
กรุงเทพฯ
0-2503-4216-8
เชียงใหม่
053-442-848, 081-948-9547
สุราษฎร์ธานี
077-201-089, 081-843-0652
หมายเลข
0-2204-6222